รายละเอียดโปรโมชั่น:

 • ห้องพักดีลักซ์บังกะโล ราคาคืนละ 1,790 บาทต่อห้องต่อคืน ฟรีอาหารเช้า บุคคลที่สามใช้เตียงเสริมรวมอาหารเช้า 450 บาทต่อท่านต่อคืน
 • รวมรถเช่าขับเอง ​1 วันจาก Smile Car Rental ไม่รวมค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท (ได้คืนเมื่อคืนรถที่สนามบินสุราษฎร์ธานี) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
 • เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
 • เพิ่มสิทธิพิเศษที่ 1
  ซื้อห้องพักมากกว่า 2 ห้อง (ห้องจากซื้อห้องที่ 1 ภายใต้การสำรองห้องพักห้องแรกและยืนยันการสำรองเสร็จสิ้นเรียบร้อย รับฟรีโปรแกรมล่องแพไม้ไผ่คลองสก 1 ชั่วโมง พร้อมรถรับ – ส่งทุกท่าน)
 • เพิ่มสิทธิพิเศษที่ 2
  *ซื้อห้องพักคืนที่ 2 หรือมากกว่า 2 คืน (หลังจากซื้อคืนที่ 1 ภายใต้การสำรองห้องครั้งแรกและยืนยันการสำรองเสร็จสิ้นเรียบร้อย) อัตราราคาห้องพักเป็นราคาเหมารวมต่อห้องต่อคืนรวมอาหารเช้าและรถเช่าขับเอง อัตราพิเศษ 1,590 บาทต่อห้องต่อคืน บุคคลที่สามใช้เตียงเสริมรวมอาหารเช้า 450 บาทต่อท่านต่อคืน
  *อัตราพิเศษรถเช่าขับเองจาก Smile Car Rental 650 บาทต่อคันต่อวัน ไม่รวมค่าประกันความเสียหาย 3000 บาท(ได้คืนเมื่อคืนรถที่สนามบิน)และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คืนรถที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเท่านั้น
 • ฟรีกิจกรรมปลูกป่าโครงการ Rain Forest Rising โดยจะได้รับต้นไม้ 1 ต้น ต่อ 1 ห้องพัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • อัตราราคาห้องพักพิเศษสำรองสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 • บุคคลที่ 3 นอนเตียงเสริม ซึ่งใส่เตียงเสริมได้เพียง 1 เตียงต่อห้องเท่านั้น
 • ข้อเสนอพิเศษราคานี้ใช้ได้สำหรับลูกค้าเข้าพักแบบครอบครัวที่ 1,790 บาทต่อห้องต่อวันทั้งวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์
 • ข้อเสนอพิเศษราคานี้สำหรับลูกค้าเข้าพักแบบครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ 2 ท่าน อนุญาตให้เด็กพักฟรีโดยนอนแชร์เตียงกับพ่อแม่ อาหารเช้าฟรีทุกมื้อและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ข้อเสนอพิเศษราคานี้สำหรับลูกค้าเข้าพักแบบครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ 2 ท่าน ต้องการเตียงเสริม 1 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 ต่อคืน (จากราคาปกติ 600 บาทต่อคืน) อาหารเช้าฟรีทุกมื้อและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ข้อเสนอพิเศษราคานี้สำหรับลูกค้าเข้าพักแบบครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่านจากทั้งหมด 2 ท่านอายุเกินกว่า 4 ขวบ ต้องใส่เตียงเสริม 1 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 ต่อคืน (จากราคาปกติ 600 บาทต่อคืน) อาหารเช้าฟรีทุกมื้อตามนโยบายจำนวนผู้เข้าพักของลอร์ดจและ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • การยืนยันการจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนสถานะห้องว่างในวันเวลาขณะทำการสำรอง
  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ พร้อมกับต๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • การยืนยันการสำรองห้องพักตามข้อเสนอพิเศษข้างต้นขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในขณะที่ติดต่อเข้ามาสำรองเท่านั้น หากไม่ได้สำรองและยืนยันการสำรองในขณะนั้น อนุรักษ์ลอร์ดจสงวนสิทธิ์ให้ต้องเช็คสถานะใหม่และยืนยันการสำรองให้กับท่านที่ยืนยันก่อนเท่านั้น

สำรองห้องพักได้ตั้งแต่

วันนี้ ถึง
31 ตุลาคม 2564

reservations@anuraklodge.com

TEL. 081 309 5477 & 081 898 9271

เงื่อนไขการจ่ายเงินและยกเลิกการจอง:

 • ต้องสำรองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน
 • ต้องเดินทางไป-กลับ โดยสายการบินถึงท่าอากาศยานและมีเอกสารยืนยันการซื้อตั๋วจากสายการบินก่อนทำการสำรองห้องพัก
 • จ่ายเงินเต็มจำนวนภายใน 1 วันนับจากวันที่จองเท่านั้นและไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เมื่อออกหมายเลขยืนยันการจองครั้งแรกไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ​3 ครั้ง
  ได้เงินคืนเต็มจำนวนในกรณีที่มีประกาศยกเลิกการเดินทางจากรัฐบาลเท่านั้น
 • ชำระค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท(ได้คืนเมื่อคืนรถเช่าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) ทางอนุรักษ์ลอด์จจะส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าในนามผู้จองให้กับทาง Smile Car Rental
 • ผู้จองทำสัญญาเช่ารถกับ Smile Car Rental เพื่อรับกุญแจรถที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 • Smile Car Rental มีสิทธิ์ขาดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับต่างๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มรายชั่วโมงเพิ่มกรณีคืนรถหลังเวลาส่งคืน) ก่อนผู้จองส่งคืนรถเช่าพร้อมกุญแจระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนสัญญาเช่ารถ ผู้จองควรศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนเซ็นชื่อลงบนสัญญาเช่า