Blog

  • All
  • Blog
  • บล็อกทัวร์

รวม 10 ที่น่าเที่ยวสุราษฎร์ธานี ของดีเมืองร้อยเกาะที่คุณห้ามพลาด

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา มีความหมายว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร  ที่แห่งนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ชุมชนเขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา มีความหมายว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร  ที่แห่งนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น