เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความมายว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร หรือ Light of the Kingdom

เขื่อนเชี่ยวหลานสร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 185 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติเขาสก

ในระหว่างการสร้างมีการอพยพคนในพื้นที่ โดย กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ ให้ความช่วยเหลือคนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน 385 ครอบครัว โดยจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมทั้งจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้อย่างเป็นธรรม

ด้วยทัศนียภาพที่แสนสวยงามเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเขาหินปูนสลับไปมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาสก ได้รับสมยานามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย นักท่องเที่ยวสามารถจ้างเรือนำเที่ยวของคนท้องถิ่นเพื่อล่องเรือชมวิวธรรมชาติแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือจะเข้าพักค้างคืนในห้องพักแบบบังกะโลลอยน้ำที่มีเปิดให้บริการอยู่หลายแห่ง ล้วนแต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นกัน

นอกจากกิจกรรมล่องเรือแล้ว ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวด้วย ได้แก่ เดินป่า เดินชมถ้ำ เที่ยวน้ำตก พายเรือคายัค และปีนเขา ซึ่งเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนั้นจะถูกนำไปดูแลธรรมชาติในพื้นที่ด้วย

Cheow Lan Lake
Cheow Lan Lake