แพคเกจท่องเที่ยวพักผ่อนที่เขาสก - 9,950บาท / ท่านแพคเกจท่องเที่ยวสำรวจธรรมชาติแห่งเขาสก - 10,400บาท / ท่านแพคเกจท่องเที่ยวป่าเขาสกและเขื่อนเชี่ยวหลาน - 15,750บาท / ท่านแพคเกจเรียนทำอาหารฉบับคนเขาสก - 12,000บาท / ท่าน