ลงทะเบียน


    แพผจญภัยในคลองสก 1,650 บาท/ห้อง/คืนชื่นเขาสก ชมเชี่ยวหลาน 2,550 บาท/คืน/ท่าน


    ทริป 1 วันที่เชี่ยวหลานทริปค้างคืนที่เชี่ยวหลานเดินป่าคลองพนมและรับประทานอาหารกลางวันในป่าล่องแพไม้ไผ่ / พายเรือแคนูไปตามแม่น้ำคลองศกเลี้ยงช้างที่เขาสกอื่นๆ