คำแนะนำในการท่องเที่ยวและนโยบายยกเลิกการจองห้องพัก

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกการจองห้องพักของ Anurak Lodge

เราจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์

 

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ,

เราขอขอบพระคุณการสนับสนุนของท่านที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เราเข้าใจดีว่าไม่มีใครต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันหยุดพักผ่อนอันมีค่าออกไปโดยไม่จำเป็น แต่เนื่องด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงเวลานี้ ในกรณีดังกล่าว เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของแขกและพนักงานเป็นอันดับแรก Anurak Community Lodge เข้าใจดีว่าแขกผู้เข้าพักทุกท่านกำลังมองหาความปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการเข้าพัก และความสบายใจก่อนเดินทาง ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการจองแบบยืดหยุ่นให้คุณได้ทราบ

เพื่อรักษาความไว้วางใจและความมั่นใจในสถานประกอบการของเรา เราทำการเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสำหรับการจองที่มีอยู่แล้วและการจองใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2563 มาตรการนี้เพิ่มเติมมาจากมาตรการนโยบายการยกเลิกที่มีอยู่แล้วของเรา เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าของท่าน

เราสนับสนุนให้มีการเลื่อนการเดินทางออกไปมากกว่าทำการยกเลิกการจอง ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ ดังนี้

หลังการยกเลิกการจอง ท่านสามารถทำการจองใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการจองใหม่ทันที ซึ่งวันเข้าพักใหม่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มากกว่านั้น ท่านจะได้รับส่วนลด 20% ทันที เพียงแค่แสดงอีเมลยืนยันการยกเลิกเมื่อทำการจองในครั้งใหม่

เรายังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเสี่ยงของ COVID-19 เราจึงเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับพนักงานและแขกของเรา มีการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวและวัดอุณหภูมิของทุกคนเพื่อตรวจเช็คสุขภาพ

เราขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความมั่นใจและความไว้วางใจเราในเวลานี้ พวกเราทุกคนที่ Anurak Community Lodge หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ตอนรับและให้บริการท่านอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

ขอบพระคุณอย่างสูง

Anurak Community Lodge